Onsdag morgen er det synkende vannføring i Otta og øvre deler av Gudbrandsdalslågen. I nedre deler av Gudbrandsdalslågen tar det noe lenger tid før vannføringen synker.

Hva bør du tenke på?
Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder langs elver og bekker. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Er du på fottur i fjellet, vær oppmerksom på at det kan være vanskelig å krysse bekker og elver

Flom- og jordskredvarslene kan endre seg raskt. Følge derfor med på varslene på varsom.no og været på yr.no

Les flere tips på hva du som privatperson kan gjøre