Formålet med planarbeidet er å regulere området til boligfelt, samt et mindre areal til næringsformål. Planarbeidet er i henhold til områdeplan for Segalstad bru.

Kommentarer, merknader eller innspill sendes skriftlig til:

Plan og Prosjekt Arkitekter AS v/Ingunn Høyvik
Storgata 75, 2609 Lillehammer
Tel: 610 59 000 eller 481 85 803
eller ingunn.hoyvik@wsp.com

Frist for innspill: 03.05.2019

Varselbrev.