Varslingsplikten gjelder både for spesialisthelsetjenesten, kommunal helse- og omsorgstjeneste, private tjenesteytere, tannhelsetjenester, og alle andre virksomheter som yter helsehjelp.Varsel skal sendes snarest og senest påfølgende dag. Virksomheter som skal varsle alvorlige hendelser skal bruke meldeportalen www.melde.no

PASIENTER, BRUKERE OG PÅRØRENDE:

Pasienter, brukere og nærmeste pårørende har rett til å varsle slike hendelser.

Pasienter, brukere og nærmeste pårørende har en rett til å varsle Helsetilsynet om dødsfall og svært alvorlige skader etter hendelser som har sammenheng med helsehjelp. Varselordningen kommer i tillegg til den muligheten pasienter, brukere og pårørende har til å henvende seg direkte til virksomheten som ga helsehjelpen, og retten de har til å be statsforvalteren om å vurdere helsehjelpen.

Formålet er å bidra til pasientsikkerhet, kvalitet og tillit til helse- og omsorgstjenesten. Formålet med varselordningen er at de alvorligste hendelsene skal varsles slik at tilsynsmyndighetene kan bidra til at uforsvarlige forhold identifiseres raskere, rettes opp og bidrar til bedre pasientsikkerhet.

Hvilke hendelser kan du varsle om?

Du kan varsle om følgende:

  • dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient eller bruker
  • som er en følge av ytelse av helse- og omsorgstjeneste, eller ved at pasient eller bruker har skadet en annen og
  • utfallet er uventet ut fra påregnelig risiko

Hvordan varsler du?

  • Du skal sende varsel til Helsetilsynet via Helsenorge.no. Skjemaet krever innlogging med gyldig elektronisk ID.

Dersom du har problemer med å varsle via Helsenorge.no, kan du også ringe til Helsetilsynet på telefonnummer 21 52 99 00.

Les mer på Helsetilsynets nettsider eller på Helsenorge.no