Endringen som er vedtatt gikk ut på å flytte byggeområde for 6 punktfester. I henhold til pbl § 12-12 er grunneiere og andre varslet ved brev og planvedtaket er kunngjort i Gudbrandsdølen Dagningen.  Eventuell klage skal inneholde vedtaket det klages over, begrunnelse for klagen, den eller de endringer som ønskes og evt. andre opplysninger som kan ha betydning.