Kommunestyret har vedtatt utbyggingsavtale i tilknytning til detaljreguleringsplan for Skeiporten Hyttegrend, jfr. k.sak 77/2021 den 28.10.2021.

Vedtaket kan ikke påklages.

Fullstendig utbyggingsavtale kan fås ved å henvende seg til: Harald.Landheim@gausdal.kommune.no eller tlf. 95 77 7761.

Tillegg til utbyggingsavtale Skei Sør H31 - Skeiporten Hyttegrend