• Tåget k.sak 76/20 den 26.11.2020
  • Skåndalen k.sak 77/20 den 26.11.2020
  • Kjøpmannsletta og Vårseter k.sak 78/20 den 26.11.2020.

Dokumentene fra kommunestyrets behandling finner du her.

Vedtaket kan ikke påklages.