Kommunestyret har vedtatt utbyggingsavtaler i tilknytning til disse planene:
 

-       Ski in skeikampen (del av Skei Senter) k.sak 57/21 den 26.08.2021

-       Heggebakkan 1-6 k.sak 58/21 den 26.08.2021

 

Vedtaket kan ikke påklages.

 

UA Aparta Eiendom Holsbakkan 1-6.pdf

UA Ski in skeikampen.pdf