Eventuelle klager fremmes skriftlig innen 19. juli 2022 til Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Ø. Gausdal eller postmottak@gausdal.kommune.no.

Dokumentene er også tilgjengelige for gjennomsyn på kommunens servicetorg.

Kankerud.png