Planvedtaket kunngjøres i henhold til pbl. §12-12. Vedtaket kan påklages. Eventuell klage sendes skriftlig til Gausdal kommune. Dokumentene er tilgjengelige på kommunens nettside.

Klagefrist: 22.10.2021.

 

Særutskrift mindre endring OTG Skeikampen.pdf

Vedlegg 1_Planbeskrivelse_endring.pdf

Vedlegg 2_Plankart-A3-L reguleringsendring.pdf

Vedlegg 3_Reguleringsbestemmelser OTG_endring_m_markeringer .pdf