Saksdokumenter:

1. Reguleringsplan vertikalnivå 2
2. Reguleringsplan vertikalnivå 1
3. Reguleringsbestemmelser rev. 21.02.2019
4. Særutskrift KS 63/19 den 20.06.2019
5. Vedtaksbrev

Frist for å klage på vedtaket er satt til 22.07.2019. Klagen, som må være begrunnet, sendes: Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal eller epost: postmottak@gausdal.kommune.no