Brøyting og strøing

Brøyting og strøing utføres av innleide lokalkjente kontraktører. Det er utarbeidet egne instrukser for både veger og plasser. Kontraktørene rykker ut på eget initiativ, men ofte i samråd med vakmestere og veg-ansvarlige. Kontraktene lyses ut i konkurranse og har en varighet på 4 - 5 år.

Her finner du brøyte og strøinstruks.

Vedlikehold grusveger

Vedlikehold av grusveger startes i slutten av mai og består av høvling, grusing og støvdemping og fortsetter med nødvendig grøfterensk. Gras- og kantslått blir normalt fullført innen skolestart.

Re-asfaltering

Planer for re-asfaltering revideres årlig.

Gatelys

Kommunen eier ca 1000 gatelys hvorav ca 300 ble skiftet til LED i 2016 og alt styres fra egne nye strømskap.