Den nasjonale veilederen sier noe om at barnehagene er viktige, om smitteforebyggende tiltak i barnehagene, smitterisiko, gode hygieneråd, hvem som ikke kan møte i barnehagen og spesielle hensyn som må tas til både barn og ansatte. Veilederen inneholder også en detaljert sjekkliste over hva som må være gjort i barnehagene før barna kommer tilbake mandag 20. april.

Veilederen er et godt grunnlag for å starte det viktige arbeidet med å konkretisere hvordan dette blir i praksis i den enkelte barnehage. Denne informasjonen vil være klar i løpet av uken.

NASJONAL VEILEDER

FILM TIL BARN OG FILM TIL VOKSNE

NASJONAL INFORMASJON TIL FORELDRE