Korona-pandemien er ikke over. For å sikre alle elever og voksne en trygg skolestart vil vi minne om viktigheten av å følge rådene om avstand og god håndhygiene. Den enkelte skole informerer sine elever og foreldre om tiltak ved den aktuelle skolen.

Alle skolene i Norge er ved skolestart på gult nivå når det gjelder smittevern.Trafikklysene med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå vi på skolen skal følge. 

Grønt nivå: Skolehverdagen vil være som normalt, men elever og lærere må unngå håndhilsning og klemming.
Gult nivå: Hele skoleklasser kan være samlet, og alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med vanlige skoledager. Skolegården kan bli delt opp for å skille klasser fra hverandre. Elever og lærere må unngå håndhilsning, klemming og store samlinger.
Rødt nivå: Elevene vil bli delt inn i mindre grupper. Det kan være nødvendig at vi begrenser hvor mange elever som kan komme på skolen. Vi kan også be elevene møte opp til ulike tider. Vi må holde god avstand til hverandre, og elevene vil være mye ute, også i vanlige skoletimer.

De elevene som har mulighet til å gå eller sykle til skolen, bør gjøre det. Skoleveien er viktig, både for å treffe venner, lære seg å ferdes trygt i trafikken, få utløp for energi og for den fysiske aktiviteten. Vi ber derfor bilister om å være ekstra oppmerksomme og ta hensyn til de små og myke trafikantene der ute, slik at elevene kommer seg trygt til og fra skolen.

Vi ønsker alle - både nye og gamle elever, velkommen til et nytt skoleår!