Professor Rolf Rønning vil foredra om tema "Verdighet i eldreomsorgen" og møte er på Follebu omsorgssenter.