Gausdal kommune har ledig stilling som vernepleier ved Follebu Skole. Tiltredelse 1.8.2018, men mulighet for raskere tiltredelse. Det kan bli ønskelig at stillingsstørrelsen utvides til 100%.

Krav til utdanning
Godkjent vernepleierutdanning.

Kvalifikasjoner

 • Vi søker en dyktig vernepleier.
 • Du har gode digitale ferdigheter.
 • Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra arbeid med barn og unge.

Personlige egenskaper

 • Du er en robust og tydelig voksenperson som trives sammen med barn og unge.
 • Du har et positivt menneskesyn og et styrkebasert fokus.
 • Du skaper gode relasjoner til elever, foresatte og kollegaer.
 • Du evner å samarbeide på tvers av faggrupper.
 • Du er selvstendig og trygg på deg selv.
 • Du er endringsvillig og fleksibel, og både liker og takler å ha flere baller i luften samtidig.
 • Personlig egenhet vil bli tillagt stor vekt.


Menn oppfordres spesielt til å søke

Arbeidsoppgaver

 • Arbeid med elever med spesielle behov i skole og sfo.
 • Arbeid med elevgrupper.
 • Kartlegge behov hos elever/elevgrupper.
 • Samarbeide med andre faggrupper og tjenester, og delta i team rundt elever.
 • I samarbeid med andre utarbeide prosedyrer rundt elever/elevgrupper.
 • Bidra med kompetanse og veiledning.
 • Kan få rolle som faglig ansvarlig i saker som spesielt kommer inn under fagområdet for vernepleiere.
 • Det kan bli aktuelt med koordinatoroppgaver knyttet til enkeltelever.
 • Andre oppgaver ved behov.
   

Godkjent politiattest må fremlegges av den som får tilbud om stillingen. Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju. Ansettelse i henhold til gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Gausdal kommune benytter elektronisk søknadsskjema.


Søknadsfrist: 9. mars 2018

Søknad lærere merkes: 18/308

Kontaktperson: Fungerende rektor ved Follebu skole Ida Elise Kaltoft, tlf 61 22 45 50