Flatavegen 2 er et bofelleskap med heldøgnstjenester til personer med utfordringer innen psykisk helse og rus. Hovedmålgruppe er personer mellom 18 - 35 år, men vi har også brukere som er eldre. Per i dag er det 5 beboere på Flatavegen 2, i tillegg er det oppfølging med enkeltbrukere som bor i egen leilighet. Flatavegen 2 har vært under oppbygging og utvikling over lengre tid, og er en arbeidsplass med stor takhøyde og faglig engasjerte medarbeidere. 
I forbindelse med at en av våre faste ansatte skal ut i svangerskapspermisjon, søker vi etter en vernepleier i 100 % stilling. Vikariatet vil ha oppstart 01.10.2022 og har per nå en planlagt varighet til 01.01.2024. 
Vi søker deg som er engasjert og tydelig – og som er opptatt av å bidra til og bedre hverdagen til mennesker med ulike psykiske utfordringer. Vi søker deg som er trygg i deg selv og evner å sette grenser og se løsninger i utfordrende situasjoner. Du må kunne jobbe systematisk, ha gode samarbeidsevner og evne til å arbeide tett på andre. Erfaring med arbeid innen psykisk helse og rus er en fordel. 
Stillingen består av tredelt turnus, med arbeid hver tredje helg. 
Stillingen inngår i et godt tverrfaglig miljø, med organisert teamarbeid og faste møtepunkter.  
 
Arbeidsoppgaver som vernepleier:
Kartlegge behov, utarbeide mål og tiltaksplaner
Praktisk bistand, veiledning og motivasjonsarbeid
Deltakelse i ansvarsgruppemøter og samarbeidsmøter
Ivareta og bidra til et godt arbeidsmiljø
Faglig ansvar
Delta i faglig utviklingsarbeid ved bofelleskapet
Medisinhåndtering og dokumentasjon
Målrettet miljøarbeid
Boveiledning
Observasjoner og journalskriving
Delta i faglig utviklingsarbeid ved bofelleskap
Teamlederansvar
 
 
Ønskede kvalifikasjoner:
Norsk autorisasjon som vernepleier 
God fysisk form
Erfaring fra arbeid med mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus
Gode kommunikasjons - og samarbeidsevner
Fleksibel og løsningsorientert
Pågangsmot
Gode faglige og etiske holdninger
Evne til å jobbe selvstendig og i tett samarbeid med kollegaer
Evne til å jobbe målrettet
Førerkort klasse B
 
Vi tilbyr:
Et bofelleskap i faglig utvikling
Regelmessig faglig veiledning
Engasjerte kollegaer og et godt fagmiljø
Varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
Personlig egnethet vil vektlegges i stor grad.  
 
Søknad
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til daglig leder Hege Ek Sandvold, tlf. 97165565, hege.ek.sandvold@gausdal.kommune.no  
Kopi av attester og vitnemål fremlegges ved intervju. ANsettelse skjer i henhold til gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Politiattest må fremlegges før arbeidet starter. 
Gausdal kommune benytter elektronisk søknadsskjema. Du kan søke her. 
 
Søknadsfrist: 7.august 2022.