Kafeen i kulturhuset på Segalstad Bru, ligger svært sentralt i kommunesenteret og god drift her er en viktig faktor for fastboende og tilreisende, kommunens ansatte og det øvrige næringslivet på Segalstad Bru.

Kafe-driften har 3 elementer:
 • Kafetilbud for alle, og muligheter for catering
 • Kantinetilbud for kommunens ansatte
 • Møteservering til kommunale møter
Følgende rammebetingelser er knyttet til et leieforhold
 • Å ivareta alle elementene i kafe-driften er en forutsetning.
 • 
Åpningstidene til kafeen bør på hverdager være fra kl. 09.00 til 16.00 og på lørdager fra kl. 10.00 til kl. 15.00. Møteservering må kunne skje utover åpningstidene, etter avtale ved bestilling.
Åpningstid utover dette – knyttet til møter/arrangement mv. er ønskelig.


 • Kantinetilbud for kommunens ansatte er fra kl. 10.30 til kl. 12.00 på hverdager, og det må tilrettelegges for matservering og egen sone i kafeen for dette tidspunktet. Personalpriser for kommunalt ansatte skal gjelde i dette tidsrommet. Kafeen kan selvfølgelig være åpen for andre i dette tidsrommet.
 • 
Det betales kr 12 000,- eks. mva. i husleie pr. mnd. Husleien justeres årlig med konsumprisindeksen. Det gis fritak for husleie for de første 6 måneder, regnet fra da kaféen åpner.
 • 
Det påhviler vertskapet å dekke driftskostnader for arealet som inkluderer blant annet utgifter til nødvendig renhold av arealer som inngår i leieforholdet, søppelhåndtering, tømming av fettutskiller, samt utgifter til strøm.
 • 
Det påhviler vertskapet å dekke utgifter til vedlikehold og supplering av løst driftstilbehør knyttet til kafedrift. Vertskapet har i tillegg selv ansvar for filterbytte på kjøkken.
 • 
Utgifter til vedlikehold og eventuell supplering av veggfast inventar og utstyr dekkes av utleier.
 • 
Det forutsettes at vertskapet skaffer seg nødvendige godkjenninger og løyver som er nødvendig i forbindelse med kafedriften – skjenke- og serveringsbevilling
 • 
All virksomhet skal for øvrig skje innenfor gjeldende lover og sentrale og lokale forskrifter og vedtak.
 • 
Det er ikke tillatt med framleie av kafelokalene og kjøkken.
 • 
Vertskapet skal sørge for nødvendig tilsyn med bruk av arealene slik at man unngår utilsiktet slitasje og andre ødeleggelser.
 • 
Vertskapet skal kunne dokumentere bruken av lokalene med hensyn til avgiftspliktig omsetning.
Levering av mat:
Følgende rammebetingelser er knyttet til å dekke behovet for lunsjservering til ansatte i rådhuset samt evt. leveranse av servering til møter i kommunal regi:
 • Kantinedelen: Det er ønskelig at det fremlagte tilbudet om leie, omfatter forslag til standardutvalg i kafeen, det vil si elementer som normalt vil inngå i et ordinært lunsjutvalg: brødmat, dagens rett og salatbar. Standardutvalget bør liste opp både mat og drikke samt konkretisering av personalpriser/-rabatter for nevnte lunsjtidsrom. Basert på tidligere erfaringer er det et potensial på rundt 5500 kommunale lunsjkunder årlig. Det er mulighet for mer, om service og kvalitet er god.
 • Møteservering: Det fremlagte tilbudet skal omfatte standard møteservering av tre kategorier: a) påsmurte rundstykker, b) komplette lunsjpakker og c) varmmåltid. Det forventes et årlig potensial av møteservering på rundt 1500 porsjoner knyttet til Gausdal kommunes møter i rådhuset.
Vertskapet står fritt til å i tillegg, å tilby andre typer leveranser som prises særskilt og er gjenstand for egen fakturering.
Elementer som inngår i vurderingsgrunnlaget i prosessen med å engasjere vertskap:
I den konkrete vurderingen av valg av vertskap, vil Gausdal kommune legge vekt på følgende:
 • Konsept
 • Driftsplanen vertskapet legger frem.
 • Pris
 • Priser vertskapet vil tilby på maten til kommunens ansatte.
 • Prisene på møteservering (det som kommunen evt. kjøper til møter).
 • Erfaring/kompetanse
 • Eventuelle tidligere prestasjoner vertskapet kan vise til.
Vær obs på følgende når du ønsker å levere tilbud:
 • Det kreves av tilbudsgivere at de ikke er skyldige i offentlige skatter og avgifter.
 • Gausdal kommune forbeholder seg retten til å avvise tilbud
Vi ber om at du setter opp et tilbudsskjema som omfatter følgende tydelig adskilte avsnitt:
 • Dine kontaktdata.
 • Beskrivelse av hvilket konsept du/dere ønsker å utvikle/drive.
 • Beskrivelse av kompetanse/tidligere erfaringer som du mener er relevant i vurderingen av deg/dere som drivere av kafeen i Kulturhuset
 
Pris på standard lunsj for ansatte i Gausdal kommune som skal omfatte:
 • 3 brødskiver (uten pålegg)
 • Assortert pålegg
 • Melk/juice
 • Kaffe
 • Salatbar med minst 10 elementer av god kvalitet: (salat/tomat/agurk/paprika/revet kål/skinke/kikerter/ost/egg/dressing osv.)
 • Dagens rett
 
Pris på standard møteservering som skal omfatte:
 • To påsmurte rundstykker
 • Kaffe
 • Kakebit til kaffen
 • Komplett lunsjpakke
 • Varmmat
 
Evt. forbehold til krav i prospekt eller vedlagt avtale.
Spørsmål rettes til:
Tlf. 952 77 691
Frist for å levere tilbud:
Tilbudet sendes postmottak@gausdal.kommune.no innen 13. mars 2022.