Veterankontakt

Det er opprettet en veterankontakt for hver av de tre kommunene. Veterankontakten skal være kommunens kontaktpunkt for veteraner og deres familier, ha kunnskap om kommunens tilbud, og henvise til de rette aktører innenfor hvert fagfelt.

Gausdal kommune sin veterankontakt er

Gunhild Spekhus Hjelstuen
Epost: gunhild.hjelstuen@gausdal.kommune.no
Mobil: 917 99 793

 Trenger du hjelp til noe er det bare å ta kontakt med veterankontakten.   

Forsvarets veteransenter Bæreia

Forsvarets veteransenter Bæreia

Senteret på Bæreia utenfor Kongsvinger er et rekreasjons- og aktivitetstilbud som kan benyttes av veteraner og deres familier. Forsvarets veteransenter kan brukes både før, under og etter tjeneste i internasjonale operasjoner, og tilbyr blant annet:
 

• Gratis opphold for veteraner og familiemedlemmer til en som tjenestegjør i internasjonale operasjoner. Senteret kan også benyttes under permisjon fra utenlandstjeneste.

• Gjensynstreff for avdelinger.

www.forsvaret.no/veteransenteret

Forsvarets åpne dør

Forsvarets åpne dør

Åpen dør for veteraner og veteranfamilier er et tilbud til alle veteraner og deres familier.

Her kan man få svar på spørsmål om dekorasjoner, dokumentasjon og internasjonale operasjoner, samt råd og veiledning om Forsvarets og samfunnets ulike tilbud til veteraner – uavhengig når og hvor tjenesten var.

Åpen dør består av et tverrfaglig team med både militært og sivilt ansatte. Teamet har lang erfaring med å gi råd og veiledning til veteraner og deres familier. De fleste i dette teamet er også selv veteraner fra internasjonale operasjoner.

Forsvarets åpne dør

Veteranorganisasjoner

NAV

NAV Kompetansemiljøet for veteransaker ved NAV Elverum. Dette kontoret er landsdekkende, har spesialkompetanse på veteransaker og gir bistand i enkeltsaker.

Kontakt NAV - tlf 55 55 33 33
 

Andre kontaktpersoner i NAV

Gunn Strand
Epost: gunn.strand@nav.no
Mobil: 907 03 355

Guri Hammervold Johansen
Epost: guri.hammervold.johansen@nav.no
Mobil: 997 22 324

Karen Helene Simengård
Epost: karen.helene.simengard@nav.no
Mobil: 404 92 115

 

NAV Lillehammer-Gausdal. Veileder med spesialkompetanse i veteransaker:

May Cathrine Arntsen
Epost: May.Cathrine.Arntsen@nav.no
Mobil: 405 52 563.