Vakttelefoner
 
1) Produksjonsdyr
Vakttelefon: Tlf. 612 20 204
 
2) Smådyr og hest
Gausdal og Lillehammer kommuner har for tiden ikke avtale med dyrehelsepersonell innen vaktdistriktet Lillehammer og Gausdal om bistand til smådyr og hest utenom ordinær arbeidstid.
 
Smådyr
Mjøsvakta er et privat tilbud som har vakt kveld, natt og helg utenom røde dager:  Tlf. 820 90 190
 
For akutt bistand til smådyr på røde dager:
Universitetsdyresykehuset, Oslo:  Tlf. 820 90 102
 
Hest
Hesteklinikken ved Universitetsdyresykehuset i Oslo kan kontaktes. De rykker ikke ut.
Universitetsdyresykehuset, Oslo: Tlf. 922 80 704
 

Informasjon om veterinærvakttjenesten
Kommunene har etter Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell ansvar for at det er tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell, og for å organisere klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid; d.v.s. hverdager fra kl. 16:00 til kl. 08:00, samt i helger og høytider. 

Kommunen har avtaler med privatpraktiserende veterinærer om deltakelse i veterinærvakten. Det er alltid en veterinær på vakt.

Kommunen anser det som tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell i vaktperiodene når dyreeier har tilgang på førstelinje helsehjelp til sitt dyr fra veterinær. Vakttjenesten gjelder akutt hjelp og livstruende skader.  Andre henvendelser skal gjøres i ordinær arbeidstid.

Dyreeier kan ikke forvente at vakthavende veterinær har spesialisering innen fagfeltet for sitt dyr ved henvendelse til veterinærvakta utenom ordinær arbeidstid. Tilfredsstillende tilgang på helsehjelp til dyr kan i enkelte akutte situasjoner også være avlivning på en forsvarlig måte.