Det høye vannforbruket påvirker systemene våre for produksjon og levering av drikkevann. Innbyggerne oppfordres til å begrense forbruket av kommunalt vann til formål som vanning av hager og grøntarealer så lenge det varme været vedvarer.