Statistikken viser at vi hadde en økning på 22 personer i 4.kvartal  og folketallet er nå oppe 6237 personer. Gausdal har hatt en økning på 96 personer  i 2013 noe som utgjør en prosentvis økning på 1,6 og dermed størst prosentvis økning i hele Oppland. Noe som også er gledelig er at fødselsunder/overskuddet er i balanse for fjerde kvartal - 15 nye gausdøler så dagens lys.

Ordfører Hans Høistad er svært glad for den positive utviklingen og håper selvsagt at enda flere vil velge Gausdal som bostedstedskommune.