Vennefamilien skal være gode rollemodeller som familien kan støtte seg på. Det fint om dere tar initiativ til samtaler om ulike tema, foreslår opplevelser og viser frem eget hverdagsliv. Gjennom aktiviteter som: lære å gå på ski, spise fredagstaco, dra på besøk til hverandre, gjøre lekser eller bare ha en hyggelig stund sammen, lærer vi verdifulle ting om hverandres kulturer.

Det er fint om dere har barn og/eller ungdommer i familien, men ikke et krav. Det er ønskelig at oppdraget skal vare over tid.

Dersom du og din familie kunne tenke dere å være vennefamilie, ta kontakt med barneverntjenesten på
tlf. 948 43 332 så snart som mulig.