Dette er barnefamilier som har lite nettverk i bygda og som ønsker at sine barn skal få en god og trygg eldre voksen å være sammen med. Det kan dreie seg om å besøke familien innimellom, med fokus på barna, eller kanskje ta imot barna i eget hjem med/uten foreldre.

For å bli frivillig, kreves det at du signerer en taushetserklæring i tillegg til at det må innhentes politiattest, da oppdraget består i å være sammen med barn.

Du som frivillig kan være med å sette premissene for hva du selv ønsker å bruke av tid. Frivilligsentralen vil være med å tilrettelegge for det første møtet. Her kan dere bli kjent, og Frivilligsentralen vil veilede på hva som kan være lurt å få klarhet i på forhånd før oppdraget starter.

Er du interessert og vil vite mer? Ta kontakt med Tine på tlf. 960 12 521 eller e-post tine.andersen@gausdal.kommune.no