Hvem kan bli fritidskontakt eller besøkshjem?

Det er viktig at den som blir engasjert har evne til å gi positiv oppmerksomhet, god omsorg og trygge rammer. Det er også viktig å kunne sette gode grenser på en respektfull måte. Du/dere har tid og overskudd til andre mennesker. Videre kan du/dere ha egne barn og /eller dyr, men dette er ikke et krav.

Behovet for besøkshjem og fritidskontakter varierer og vi ønsker å ha et utvalg tilgjengelig slik at vi kan matche barn og fritidskontakt/besøkshjem.

Hva er et besøkshjem?

Besøkshjem er en familie som på oppdrag fra barneverntjenesten tar imot et barn eller et søskenpar i helger og eventuelt ferier. Målsettingen med tiltaket kan variere fra sak til sak, men handler oftest om at barnet skal få et pluss i hverdagen. Det gir også mulighet for at slitne foreldre kan få avlastning. Et besøkshjem skal ikke være et "superhjem". Det er ikke nødvendig med sosialfaglig utdannelse for å bli besøkshjem. Du bør være over 18 år og disponere egen bil.

Hva er en fritidskontakt?

En fritidskontakt hjelper en annen person gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter, for å på den måten hjelpe han/henne til å bli mer trygg på seg selv, bedre å takle ulike livssituasjoner, og å omgås andre mennesker i større grad. Det å ha en fritidskontakt gir en mer meningsfull fritid for vedkommende. Det er noe å se fram til, noe å støtte seg på. Et slikt initiativ kan hjelpe et annet menneske mer enn du kan forestille deg.

 

Er du interessert og vil vite mer?

Ta kontakt med barneverntjenestens ved barnevernsleder Kjersti Grimstad på tlf.: 61 22 4400 eller epost: kjersti.grimstad@gausdal.kommune.no

Ved eventuelle oppdrag må det fremlegges lovpålagt politiattest. Det utarbeides en oppdragsavtale, med godtgjøring og utgiftsdekning etter gjeldende satser.

Søknad sendes : På e-post til kontaktpersonen.