Dersom du har tid og omsorg som du vil dele med andre barn, ønsker Gjøvik og Land barneverntjeneste kontakt med deg.


Opplysninger om stillingen
Å være besøkshjem innebærer at du tar imot barn eller ungdom én eller flere helger per måned- og eller i ferier. Familien utfører oppdrag fra barneverntjenesten.
Det er viktig at du er en trygg og stabil voksen med husrom og hjerterom.

Ønsket kompetanse
Gjøvik og Land barneverntjeneste trenger et besøkshjem til en gutt på 10 år. Det er viktig at du er en trygg og stabil voksen, som har tid og overskudd til å gi barnet trygghet, omsorg, oppmerksomhet og kjærlighet. Du må ha evne til å bygge tillit og utvikle gode relasjoner. Gutten trenger at du er tilgjengelig og til stede, som kan være med på å skape ro, og som er til å stole på slik at tilbudet til forutsigbart for gutten og kan vare over tid.

Det utarbeides en arbeidsavtale med gjeldene KS satser, samt utgiftsdekning etter gjeldene satser.  Ved eventuelle oppdrag må det fremlegges politiattest. Vi vil også komme på hjemmebesøk. Det vil være en godkjennelsesprosess, hvor vi blir kjent med dere og hva dere kan tilby.


Søknad sendes på e-post til  av kontaktpersonene under

Søknadsfrist 31. august 2019.


Kontaktpersoner

Hege Killi, konst. avd.leder. tlf.: 48247127 epost: Hege.Killi@gjovik.kommune.no
Ida Aasdal-Hansen, barnevernkonsulent, tlf.: 91343285, e-post: Ida.Aasdal-Hansen@gjovik.kommune.no