Dagsenteret er et tilbud både til hjemmeboende og til beboere i omsorgsleilighetene og bofellesskap. Dagsenteret er åpent fire dager i uka og gir tilbud om både fysisk aktivitet, mental stimulering og sosialt og trivelig samvær. Aktivitetene kan blant annet være: gåturer, koke kaffe og enkel matlaging, kortspill og andre spill og forskjellige håndarbeidsaktiviteter. 

Som frivillig kan du selv velge hvor ofte du vil delta, og hvilke oppgaver du ønsker å bidra med.  Har du interesser eller hobbyer som kan deles og læres bort er dette fint, men ikke nødvendig. Vi forsøker å tilpasse aktivitetene ut ifra hvilke behov de som bruker dagsentret har. Vi håper at det å stille opp som frivillig og bidra på dagsentret også skal kunne gi noe positivt for de som gir av seg selv og sin tid. 

Vi henvender oss både til lag og organisasjoner og til enkeltpersoner som kan ha interesse for dette. Det kan være enkeltmedlemmer i en organisasjon eller organisasjonen som gruppe som vil bidra. 

Vil du vite mer om dette eller ønsker du å delta som frivillig, kontakt Ragnhild Hårstad (Follebutunet) på telefon 93411825 eller Edel Klaape-Aasdal (Frivilligsentralen) på telefon 92227970. Det er ingen forpliktelse i å ta kontakt.