Tjenesteutvalget legger til rette for tre fokusgrupper:

 • pårørendegruppe (med deltakere som er under 67)
 • frivillighet, med yngre og eldre frivillige
 • innbyggere som har nådd pensjonsalder (67 år +)

Ønsker du å delta? Meld fra via kontaktskjemaet nederst på siden.  Frist for å melde seg er 6. mars.

Leder og nestleder i tjenesteutvalget vil, sammen med ordfører, velge ut deltakere blant de som har meldt seg. Om det ikke melder seg mange nok vil personer fra målgruppene bli invitert inn.

Fokusgruppemøtene vil foregå slik:

 • Fokusgruppe betyr at en samler en gruppe med innbyggere, og lar samtalen om det tema en ønsker belyst, gå mellom gruppedeltagerne.
 • Gruppen vil ha mellom 6-8 deltakere.
 • Det blir ett møte per gruppe
 • Møtene vil være i perioden 16.-27. mars.
 • Tjenesteutvalget deler seg, slik at det er 2-3 fra tjenesteutvalget med i hvert av møtene.
 • En fra tjenesteutvalget leder møtet, og noterer innspillene. Innspillene går til tjenesteutvalget.
 • Møtet tar ca. 2 timer, og vil starte kl. 18

Tjenesteutvalget har disse medlemmene:

 • Jon Arild Sagheim, leder, Senterpartiet
 • Ingvild Johanne Aarhus, nestleder, Miljøpartiet De Grønne
 • Heidi Kristiansen, Arbeiderpartiet
 • Ingvild Østeraas Hårstadhaugen, Senterpartiet
 • Mari Torbjørg Nerjordet, Arbeiderpartiet
 • Olav Olstad, Tverrpolitisk liste (Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre)
 • Tor Egil Klufthaugen, Arbeiderpartiet

Informasjon om dette er også lagt ut i papirformat ved servicetorget, biblioteket og frivilligsentralen.