Meld fra – Hvis du er uheldig og kjører på vilt er du pliktig til å varsle politi (tlf. 02800) eller fallvilt/ettersøkslaget i kommunen (tlf. 953 39 622).

Dersom ulykken er ute – Husk dette:

  • Ta på deg refleksvest og sikre ulykkesstedet med varseltrekant og nødblink.
  • Meld fra til politi (tlf. 02800) eller ettersøkslaget (tlf. 953 39 622)
  • Merk skadestedet. Ikke følg etter eventuelle skadde dyr.
  • Ved personskade få oversikt over skadesituasjonen, gi førstehjelp og meld fra til 113 dersom akutt hjelp er nødvendig.

Vilt som er påkjørt regnes som fallvilt og er viltfondets eiendom. Det er viktig at de som kjører på vilt ikke fjerner dette fra skadestedet. Dette vanskeliggjør arbeid på stedet for ettersøkslaget/politi.