Søknadsskjema og søknadsfrist

Søknadsfrist for søkere som er elever inneværende skoleår: 1.februar

Søknadsfrist for nye søkere er: 1.mars


Søknadsskjema finner du her. (DOC) (PDF)

Trenger du hjelp til utfylling og utskrift kan du ta kontakt med servicetorget i Gausdal kommune.

Grunnskoleopplæring for voksne

Grunnskole for voksne tilsvarer 10 års grunnskole for barn og unge. Med grunnskoleopplæring kan du søke videregående opplæring.

For å få vitnemål må du ha karakterer i disse fem fagene:

  • Norsk
  • Engelsk
  • Matematikk
  • Samfunnsfag
  • Naturfag

 

Spesialundervisning for voksne

Du har rett til spesialundervisning hvis du:

  • ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet 
  • har særlige behov for opplæring for å utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter
  • har behov for opplæring på grunn av sykdom eller skade

For vedtak om spesialundervisning må det foreligge en sakkyndig vurdering av elevens særskilte behov. Det er Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) som utarbeider en slik vurdering.

 

 

Skoleskyss

Bor du mer enn fire kilometer fra skolen har du rett til gratis skyss når du får grunnskoleopplæring.

Får du grunnskoleopplæring  på grunn av funksjonshemming, sjukdom eller skade har rett til gratis skyss, uansett veilengde til skolen.