Ungdom fra Gausdal opp til 22 år, enkeltpeson eller grupper kan søke om stipend/støtte fra fondet. Midlene kan brukes til kursvirksomhet innen ungdomsarbeid eller andre tiltak for ungdom. Elever ved folkehøgskole innen kunst/kultur kan også søke. 

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av prosjektet/utdanningen og et forslag til budsjett.

Søknaden sendes: Styret for Vonheim venner v/Alma Marit Bakken, epost: alma.marit.bakken@icloud.com

Har du spørsmål? Kontakt Alma Marit Bakken tlf.: 906 50 804

Søknadsfrist 15.desember.