Kommunens kartløsningen ligger på  internettadressen glokart

I venstre marg kan du søke opp eiendommer og åpne ulike temakart og flyfoto. Ved å aktivere valget "Arealplaner" Arealplaner linklogo.jpg  vil gjeldende reguleringsplan for området/ eiendommen vises. Her finner du brukerveiledning.

 

Ved å trykke på "?" i knapprekka vil du få frem brukerveiledning.

menyrekke glokart.png

Ta kontakt hvis du ikke finner fram.