I Gausdal kommune har vi to plasstyper å velge mellom på SFO; full plass og redusert plass.

Redusert plass kan brukes fra 1-3 dager i uka og inntil 12 timer. Derfor vil redusert plass for elever på 1. og 2.trinn i Gausdal kommune bli gratis. Med andre ord, har du søkt redusert plass vil du kun betale for kost. Har du søkt full plass betaler du differansen mellom full og redusert plass, pluss kost.

Dette betyr: 

Redusert plass inkl gratis 12 timer         kr 0
Kost redusert plass                                    kr 202,-
Full plass inkl gratis 12 timer                   kr 729,-
Kost full plass                                              kr 336,-

For dere som har søkt full plass og redusert foreldrebetaling:

Dersom søknaden om redusert foreldrebetaling innvilges, vil den nye prisen for SFO-plassen ligge til grunn for utregning av full plass inkludert gratis 12 timer SFO. Prisen for oppholdet skal derfor bli lavere enn kr 729,- som vist over.

Har du spørsmål om fakturaen du får i august, ber vi deg om å kontakte SFO-leder på den skolen ditt barn tilhører.

Prisene er gjeldende priser for SFO for kalenderåret 2023.