Kommunedirektør Rannveig Mogren
Telefon: 911 98 559
E-post: rannveig.mogren@gausdal.kommune.no

Kommunikasjonsrådgiver Haagen Klette Lunde
Telefon: 906 25 425
E-post: haagen.klette.lunde@gausdal.kommune.no

Informasjonsrådgiver Kjellfrid Klækken 
Telefon: 480 43 226
E-post: kjellfrid.flakken@gausdal.kommune.no

Ordfører Anette Musdalslien
Telefon: 976 57 281
E-post: anette.musdalslien@gausdal.kommune.no