Radikalisering er en prosess som kan føre til voldelig ekstremisme. Med voldelig ekstremisme menes at personer og organisasjoner er villige til å bruke vold for å nå sine politiske, ideologiske eller religiøse mål. Den voldelige ekstremismen kan være relatert til både høyreekstremisme, venstreekstremisme, og religiøs ekstremisme.

Den nasjonale veilederen ønsker å øke bevisstheten og kunnskapen vår om hvordan faren for radikalisering og voldelig ekstremisme kan reduseres. Vi ønsker å være i forkant, og å gripe inn tidlig med tiltak. Dette er like viktig i alt forebyggende arbeid, enten det gjelder radikalisering og utvikling av ekstremisme eller eksempelvis skolefrafall, rusproblematikk, kriminalitet eller innen helsearbeid

Denne veilederen er laget for ansatte i skole, barnevern, helse, kultur, fritid, politi og andre som arbeider med mennesker.

Veilederen skal gi informasjon om hvilke tegn vi må være bevisst på, og hvordan vi møter og følger opp personer som står i fare for å radikaliseres og utvikle voldelig ekstremisme.

Innlandet politidistrikt jobber sammen med kommunene om å forebygge radikalisering. Gausdal kommune har god kunnskap om og rutiner når det gjelder radikalisering og ekstremisme.

Den kommunale radikaliseringskontakten skal kontaktes ved bekymring for personer som ytrer ekstreme holdninger eller på annen måte skaper bekymring i forhold til hatkriminalitet, radikalisering og voldelig ekstremisme. Man vil da få veiledning og bistand til hvordan man skal håndtere en aktuell sak/problemstilling.

Hvis du får opplysninger eller mistanke om planlegging av voldelig ekstremisme skal politiet kontaktes. Også ved informasjon om utreise av fremmedkrigere.

 

Kontaktopplysninger:

Innlandet politidistrikt: 02800.

Kommunal radikaliseringskontakt:
Tine Andersen tlf. 96012521
E-post: Tine Andersen

 

Les mer om ekstremisme på Regjeringen.no

Her kommer du rett til veilederen om radikalisering og voldelig ekstremisme