Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ekstremværet "Hans"

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Her finner du relevant kontaktinformasjon i forbindelse med ekstremværet "Hans"

IMG_4868

Siste nytt om «Hans» og naturskade

Her finner du informasjon om fra Statsforvalteren om opprydding og håndtering av avfall etter ekstremværet «Hans" samt opplysninger om uttak av masse fra elva, naturskadesøknader og produksjonssvikt.

Informasjon2[9]

Kloakk i overløp

Hold avstand til vassdragene

Som følge av flommen har overføringsledningen for avløp fra Gausdal til Lillehammer renseanlegg blitt ødelagt og satt ut av drift.  Kloakken går dermed i overløp, det vil si at kloakken går rett i elva. 

Foto: Meteorologisk institutt

Nytt varsel på oransje nivå for flom

Det ventes regnbyger fra fredag 25. august til søndag 27. august. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har derfor sendt ut nytt varsel på oransje nivå for flom.

Informasjon2

Siste nytt - ekstremværet "Hans"

Oppdatert torsdag 24. august kl 21.30
Her er siste nytt om ekstremværet "Hans" i distriktet. Alle som er knyttet til kommunalt vegnett skal nå ha tilgang.

Foto: Varsom.no

Varsel om jord- og flomskredfare, oransje nivå

Det ventes regn og stedvis kraftige regnbyger fra i morgen, tirsdag.

I dag, mandag, har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sendt ut nytt varselet til oransje nivå for flom og for jord- og flomskred. Flere skredhendelser er forventet

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik og Ordfører Anette Musdalslien

Besøk av Kommunal- og distriktsministereren

Søndag formiddag besøkte Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik og Fylkesordfører i Innlandet, Aud Hove, Vestre Gausdal for å se ødeleggelsene forårsaket av ekstremværet «Hans».

Foto tatt under ekstremværet Hans i Vestre Gausdal

Naturskadeordningen

Statens naturskadeordning gir deg erstatning for skader på objekter det ikke er mulig å forsikre gjennom en alminnelig privat forsikring.  

Hilsen_fra_ordfører_-_Gausdal_kommune

Hilsen fra ordfører

Det har vært noen krevende dager. Ordfører Anette Musdalslien takker for innsatsen og tålmodigheten.

Informasjon2[15]

Bestilling av matvarer

Bestill innen fredag kl 12.00

Gausdal kommune koordinerer bestilling av matvarer for deg som er isolert på grunn av flom og jordskred, og som ikke kommer seg på butikk på egen hånd.

Informasjon2[12]

Matutlevering

Det jobbes med løsning for å etablere faste hentepunkter for basisvarer på flere steder i Vestre Gausdal i morgen fredag 11. august.
 
 
Sea King-helikopter. Foto: Philip Gabrielsen/CC

Ekstra helikopterressurser

Lillehammer interkommunale legevakt er styrket med tilgang på tre ekstra helikoptre i forbindelse med ekstremværet Hans. Beredskapen er styrket for å kunne hente ut pasienter i flomrammede områder uten vegforbindelse. 

Informasjon2[11]

Telenor nede igjen

Telenor basestasjon Finstad ligger nede for øyeblikket. Dette kan medføre til dårlige dekning på mobilnettet. Telenor jobber med å finne feilen.

Informasjon2[7]

Fortsatt problemer for Telenor

Telenor har fortsatt problemer med sitt telenett. 3 av 16 basestasjoner er nede. Redusert til ingen dekning i området nordre deler av vestre dalføre. Planen er at de skal inn i området i dag for å utbedre mastene. Nødnummer skal fungere som normalt.
 
Informasjon2[6]

Sivilforsvaret bistår i Vestre Gausdal

Oppdatert 22.51

Sivilforsvaret sammen med Røde Kors er nå inne berørte området i Vestre Gausdal, og bistår kommunen med å oppsøke innbyggere som er isolert og vanskelig å få kontakt med. Alle som er nå sjekket ut og i god form.
 

Det er nå opprettet base ved Svastum arena, og der vil det også være satellittelefon tilgjengelig ved behov for de som trenger det.

Informasjon2[5]

Evakuering

En familie blir nå evakuert ut med helikopter grunnet jordras i øvre Svatsum. De tas de tas hånd om av kommunalt støtteapparat og innkvarteres.

Kaffekopp_hjerte

Dagsro på Forsettunet

Dagsro på Forsettunet holder åpent mellom 10 og 15 og ønsker de i bygda som har lyst på en prat eller en kaffekopp velkommen i disse dager.

Informasjon2[3]

Flom og isolerte innbyggere

Store nedbørsmengder har gjort stor skade spesielt i vestre Gausdal. Det er innbyggere som er isolert, og det er utfordringer med telenettet i deler av området.  Vi jobber med å få full oversikt over situasjonen og kontakt med de berørte. Røde Kors bistår oss i arbeidet, det er også opprettet kontakt med Heimevernet.

Informasjon2[2]

Problemer med Telenor

Telenor har problemer med sine signaler i nordre deler av vestre dalføre. Entreprenør er kalt ut, men det kan ta litt tid på grunn av vanskelig fremkommelighet grunnet flere stengte veier i området. Nødnummer bør fungere som normalt.

Veg stengt

Viktig trafikkmelding: Veg stengt

Oppdatert tirsdag 8. august kl 10.20

Fylkesveg 255 Vestringsvegen er stengt ved Olstad på grunn av jordskred. Det er nå åpnet igjen for trafikk ved Solbergvegen. For de som må til Svastum og Olstad er omkjøring via Skei.

Varsel om flomfare, rødt nivå for deler av Sør-Norge. Foto: Varsom.no

Flom, jord- og flomskred i Innlandet

Vakttelefon vann og avløp - bemannet hele døgnet
tlf. 917 75 692

Andre henvendelser i forbindelse med ekstremværet - bemannet til 08.00-15.30
tlf. 61 22 44 00

Fra mandag 7. august er det er ventet store mengder nedbør med lokalt kraftige regnbyer. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har derfor sendt ut farevarsel på rødt nivå for flom og for jord- og flomskred. Varselet gjelder for hele Innlandet.