Sør Fron og Gausdal kommune oppfordrer innstendig om å unngå unødvendig kjøring da det er svært viktig at vegen er åpen for ambulanser og annen samfunnskritisk transport. Vegen er den eneste vegforbindelsen ut og inn av fronskommunene akkurat nå og eneste måten for å komme seg til sykehuset på Lillehammer. Det kan derfor bli kritisk dersom biler sperrer vegen i en kritisk situasjon. Vi gjør oppmerksom på at vegen har bløte partier.