Det kan bli oversvømmelser og erosjonsskader i bekker og elver. Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på bebyggelse og infrastruktur er også å forvente. Det kan også føre til stengte veier og bruer.

Gausdal kommune følger situasjonen nøye, og oppfordrer våre innbyggere til å holde seg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen. Følg med på værradaren.

Stengt på kort varsel
Vær klar over at fremkommeligheter kan være redusert og veier kan bli stengt på kort varsel. Unødvendig ferdsel bør unngås. 

Vannføringen vil øke raskt i bekker og elver i løpet av mandagen på grunn av ekstremt mye nedbør. Dette vil føre til omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Årsaken er at det ventes lokalt ekstremt mye regn og kraftige regnbyger, opp mot 100 mm/døgn og opp mot 150 mm over to døgn fra søndag kveld til tirsdag kveld. Små elver og bekker ventes å nå rødt nivå først og større elver noe senere.

Hold deg oppdatert om situasjonen.
I utgangspunktet har hver grunneier selv ansvaret for å sikre seg selv og sin eiendom mot naturskade. Dette innebærer også å sette i verk tiltak for å hindre skader ved store vannmengder, slik som vanninntrenging i kjeller og oversvømmelse på eiendommen.

  • Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker).
  • Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.
  • Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.
Les mer om hvordan du kan forebygge og begrense skadene

Hvem skal du kontakte?

  • Opplever du problemer på privat eiendom, for eksempel vann i kjelleren, ta direkte kontakt med brannvesenet på 480 77 059, som er et eget nummer i forbindelse med ekstremværet Hans.
  • Hvis det er problemer i forbindelse med vann og avløp, kan du vakttelefonen til kommunen som er bemannet hele døgnet: 917 75 692. 
  • Ved fare for liv og helse, kontakt nødnummerne: Brann 110, Politi 112 og Helse 113
Her kan du lese mer om varselet og hvordan en skal forholde seg: 

Flomfare: Flom- og jordskredvarsel | Varsom.no
Jord- og flomskredfare: Flom- og jordskredvarsel | Varsom.no
Du kan også finne informasjon om beredskap og flomvarselet på nettsidene til Statsforvalteren i Innlandet.

Hva betyr rødt nivå? Les mer om nivåene her

Information in English
Extremely heavy rain is expected in parts of South Norway. Take precautions and follow the advice from emergency authorities! Carefully consider whether the journey is necessary. 
Read more: https://www.yr.no/en/extreme/hans