Siste nytt torsdag 24.august kl 21.30

Endelig blir fylkesveg 255 Espedalen (Langveg) åpnet for trafikk helt opp til Espedalen. Vegen åpner i Espedaln i morgen, fredag, kl 15.00. Det vil være nedsatt fartsgrense og begrenset fremkommelighet på noen strekninger fortsatt, men vegen er kjørbar.

Fredag 18. august

 • Fylkesveg 255 er nå åpen fra Bødal til øvre Svatsum, men vær obs på nedsatt fartsgrense og begrenset fremkommelighet. Det vil være lysregulering på noen strekninger.
 • Fylkesveg 255 Espedalen(Langveg) forblir stengt på grunn av jordskred i vegbanen som må ryddes før vegen er trygg. Innlandet fylkeskommune jobber for å åpne denne delen i løpet av neste uke.
 • Fylkesveg 2530 Øverbygdsvegen åpen for ferdsel forbi Nordshus hvor det tidligere var stengt.
 • Skoleskyss: Alt går som normalt fra mandag morgen.

Les mer fra Innlandet fylkeskommune her

Se oversikt her over riks- og fylkesveier: https://www.vegvesen.no/trafikk#

Her kan du lese mer om varselet og hvordan en skal forholde seg: 

Flomfare: Flom- og jordskredvarsel | Varsom.no
Jord- og flomskredfare: Flom- og jordskredvarsel | Varsom.no
Du kan også finne informasjon om beredskap og flomvarselet på nettsidene til Statsforvalteren i Innlandet.

Hva betyr rødt nivå? Les mer om nivåene her

 

Fredag 18. august

Fredag 18. august kl 08.45

 • Innlandet fylkeskommune opplyser om at fylkesveg 255 er fortsatt stengt ved Baltik (Bødalen), Holberget og Holevollen (begge mellom nedre og øvre Svatsum) og vil tidligst åpne for trafikk fredag 25.august. Merk at dette kan bli endret. Innlandet fylkeskommune er i dag på ny befaring i anleggsområdet. Innlandet fylkeskommune opplyser om at de prioritere steder der folk er helt uten vegforbindelse og strekninger som er viktige for beredskap og samfunnssikkerhet, i tillegg til der det er særlig lang omkjøringsveg og hvor det viktig å få åpnet den stengte vegen raskt. 
 • Mulige omkjøringsveger er:
  Austlid - Olstad.Merk at her er det skiltet ned til 6. tonn.
  Nordbygdsvegen/Børkdalsvegen mellom Øvre Svatsum-Gålå, for småbiler inntil totalvekt på 2,5 tonn.
   
 • Skoleskyss
  Dersom vegen er åpen og kjørbar, vil den planlagte skyssen gå som normalt. Alternativ transport blir satt opp til elever med skyssrett dersom vegstengningen varer mer enn 14 dager. 
  På strekninger der stengte veger påvirker skoleskyssen, vil skolen varsle de involvert via Visma.
  Ny oppdatering fra de kommer i ettermiddag. Vi oppdaterer med informasjon så fort vi får dette.

Les mer informasjon fra Innlandet fylkeskommune her

Onsdag 16. august

 • Solbergvegen er åpnet igjen etter vellykket sprengningsarbeid. Det vil fortsatt være utbedringsarbeid på vegen, men vegen er kjørbar og åpen.
 • Innlandet fylkeskommune opplyser om at fylkesveg 255 er stengt ved Baltik, Holberget og Holevollen og vil tidligst åpne for trafikk fredag 18.august.
 • Fv. 255 Espedalen (Langveg) i Sør-Fron, stengt i ca. 3 uker pga. jordskred

  Se oversikt her over riks- og fylkesveier: https://www.vegvesen.no/trafikk#
   

  Onsdag 16. august kl 11.30

 • Solbergvegen er midlertidig stengt. Fra og med i dag, onsdag 16. august, blir Solbergvegen midlertidig stengt på grunn av nødvendige utbedringer etter flommen. Onsdag ettermiddag/kveld blir det gjennomført sprengningsarbeide. Vi oppfordrer alle husdyr holdes inne i denne perioden. Det har blitt oppdaget store steinblokker som truer med å skli ut som nå bli sprengt og fjernet.Arbeidet starter umiddelbart, og vi vil jobbe på spreng for å åpne vegen igjen så snart som mulig.  Dessverre har vi ikke en eksakt dato for gjenåpning ennå, men vi lover å holde dere oppdatert her!
 • Fylkesveg 255 er fortsatt stengt på flere steder. Vi avventer fortsatt svar fra Innlandet fylkeskommune sin befaring i går. Vi ber om at sperringer respekteres og at det ikke er ferdsel på strekninger som er avstengt. Vi kommer med oppdatert informasjon så fort vi får dette fra Innlandet fylkeskommune.
 •  

Tirsdag 15. august

Tirsdag 15. august kl 14.00

 • Fylkesveg 255 er fortsatt stengt på flere steder. Vi avventer fortsatt svar fra Innlandet fylkeskommune sin befaring i dag. Vi ber om at sperringer respekteres og at det ikke er ferdsel på strekninger som er avstengt. Det ventes regn og stedvis kraftige regnbyger i ettermiddag, tirsdag, som igjen kan øke faren for jordras da grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er allerede svært høy. Vi vil også benytte anledningen til å oppfordre alle til å kjøre forsiktig. Vær oppmerksom på at flommen og jordskredet kan ha påvirket andre deler av veisystemet i området, og det kan være skjulte farer. Vi kommer med oppdatert informasjon så fort vi får dette fra Innlandet fylkeskommune.

Se oversikt her over riks- og fylkesveier: https://www.vegvesen.no/trafikk#Tirsdag 15. august kl 08.30

 • Fylkesveg 255 er fortsatt stengt på flere steder. Innlandet fylkeskommune skal ha befaring i dag, så vi vet mer på slutten av dagen om utfallet. Vi ber om at sperringer respekteres. 

Se oversikt her over riks- og fylkesveier: https://www.vegvesen.no/trafikk#

Mandag 14. august

Mandag 14. august kl 14.30

 • Varsel om jord- og flomskredfare, oransje nivå. Les mer
 • Rosvegen er nå åpen og det kan kjøres til Ruud gård Ro, tidligere Kulturstua.

Neste oppdatering blir kl 14.00 i morgen tirsdag, men vi oppdatere fortløpende når vi har relevant viktig informasjon

Søndag 13. august

Søndag 13. august kl 17.00

 • Fylkesveg 255 er fortsatt stengt. Vi ber alle om IKKE å kjøre på veger som er stengte.

Se oversikt her over riks- og fylkesveier: https://www.vegvesen.no/trafikk#

Besøk av Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik
Søndag formiddag besøkte Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik og Fylkesordfører i Innlandet, Aud Hove, Vestre Gausdal for å se ødeleggelsene forårsaket av ekstremværet «Hans». Les mer
 

Lørdag 12. august

Lørdag 12. august kl 11.30

 • Kråbølsbaklia - adkomst til boliger er nå i orden. Vegen er midlertidig stengt for gjennomkjøring i påvente av utbedring av siste jordras. 

Fredag 11. august

Fredag 11. august kl 16.15

Alle som er knyttet til kommunalt vegnett har tilgang i morgen kveld.

 • Fyksegutua - Fortsatt stengt ved Raua
 • Fylkesveg 255 er fortsatt stengt fra Bødal til Olstad og Olstad-Svatsum.
 • Fra Svatsum -Espedal Gamle Espedalsveg kan benyttes.
 • Olstad til Bennmoen- er åpen, kan kjøre opp Øverbygda (Bennmoen retning Svatsum 255 skiltet stengt og det samme med Svatsum retning Bennmoen)
 • Fylkesveg 2442 Holsbru - åpnes 18.00.
 • Bårdslistugguvegen  Ulvestrand - Bårdslistuen Utbedring pågår. Gravemaskin. Kjørbar
 • Kråbølsbaklia -Søndre skade utbedret. Beboere i nr 386/412 og 414 har vegforbindelse.  Nordre skade utbedres i morgen lørdag. De siste beboere får da veg i morgen kveld. Utbedring av midtre skade påstates etterpå, men ingen innvirking for adkomst til eiendommene
 • Tøftumsvegen, Brua - Tøftum- Stikkrenner er utbedret. vegen er farbar.
 • Auggedalsbaklia, Dahl - Stubberud - Vegen er farbar
 • Hågålykkja, Bødal boligfelt - Vegen har flommet over ved stikkrenne. Ingen følgeskader
 • Solbergvegen - Åpnet nå kl 1400. Ytterligere utbedring vi bli startet på mandag.
 • Smelia - vegen er åpen. Grovplanert slik at adkomst er mulig. 
 • Gamle Espedalsveg, Løvlund - Nesset bru - Er nå omkjøring for Fylkesvegen
 • Austlid -Olstad- Åpen veg. Skiltet ned til 6. tonn.
 • Ødelagte bruer - Jadrarvollveien, Kråbølsvollan, Elvekantvegen og Kalstadbrua.
 • Geolog - Vi avventer svar fra geolog i forhold til rasfare.
 • Bødal vannverk -Vannprøver viser at det ikke er bakterier i i drikkevannet, så man behøver ikke å koke vannet.
 • Telenor: Telenett skal nå fungere igjen.

Se oversikt her over riks- og fylkesveier: https://www.vegvesen.no/trafikk#

Fredag 11. august kl 10.45

 • Kråbølsbaklia - Søndre ras forventes å være utbedret i løpet av dagen. 
 • Fyksegutua - Fortsatt stengt ved Raua
 • Solbergvegen - Åpner for trafikk i dag 16.00  
 • Bødal vannverk -Vannprøve ikke klar ennå. Det bes fortsatt om å koke vannet.
 • Fylkesveg 255 er fortsatt stengt på flere steder mellom Bødal-Espedalen. Utbedring pågår.
 • Kommunegrense Espedal - Svastum (nærbutikken) Farbar veg
 • Peer Gynt-vegen er kjørbar for personbiler, men vil være stengt for tyngre kjøretøy.
 • Nordbygdsvegen/Børkdalsvegen er nå åpnet mellom Svatsum-Gålå, for småbiler inntil totalvekt på 2,5 tonn.
 • Geolog - Vi avventer svar fra geolog i forhold til rasfare.

Torsdag 10. august

Torsdag 10. august kl 21.15

Gausdal kommune koordinerer bestilling av matvarer for deg som er isolert på grunn av flom og jordskred, og som ikke kommer seg på butikk på egen hånd.

Les mer og bestill innen kl 12.00 i morgen fredag.

Torsdag 10. august kl 19.40

 • Nordbygdsvegen/Børkdalsvegen er nå åpnet mellom Svatsum-Gålå, for småbiler inntil totalvekt på 2,5 tonn.


Torsdag 10. august kl 18.10

Matutlevering

Det jobbes med løsning for å etablere faste hentepunkter for basisvarer på flere steder i Vestre Gausdal i morgen fredag 11. august.

Takk for at dere er tålmodige. Vi jobber på spreng med å få plass gode løsninger. Mer informasjon kommer.


Torsdag 10. august kl 15.25

 • Fylkesveg 255 er fortsatt stengt på flere steder mellom Bødal-Espedalen
 • Telenor basestasjon Finstad ligger nede for øyeblikket.  Dette kan medføre til dårlige dekning på mobilnettet. Telenor jobber med å finne feilen.


Torsdag 10. august kl 13.50

 • Telenor melder om at telenettet er nå tilbake.
 • Arlien bru er stengt
 • Flåkåli bru er stengt


Torsdag 10. august kl 13.00
Informasjon fra Telenor vedrørende utfall på telenett. Entreprenør har målt seg frem til bruddsted. Det er nå mulig å komme seg inn i området og entreprenør vil starte med skjøting nå på formiddagen. Estimert rettetid er foreløpig ukjent.

Torsdag 10. august kl 12.20

 • Vegen Smelia fra Aulstads bru og oppover, er nå kjørbar.
 • Kråbølsbaklia- Vegen er stengt fra nord for avkjøring til Ropphaugen og frem til Bjerhage Bru. I ca. 35 meters lengde har deler av vegen rast ut. Det settes på maskiner og utstyr i morgen tidlig for å sette i gang reparasjon, men det er en ganske stor jobb så det vanskelig å si når vegen kan åpnes.

Torsdag 10. august kl 10.35

 • Forset bru er åpnet for trafikk
 • Follebu vannverk uten vann på vestsiden av Gausa - Les mer


Torsdag 10. august kl 09.00

 • Forset bru – Fortsatt stengt pga setningsskader på Krekke-siden.
 • Kråbølsbaklia - Fortsatt stengt pga vannmasser. Halve vegen er borte.
 • Utbedring starter i Solbergvegen i dag, målet er at vegen skal være kjørbar i løpet av fredag.
 • Sivilforsvaret har trukket seg ut av Svatsum arena etter rolig natt uten noen hendvendelser.
 • Bruer som er ute av funksjon: Jadrarvollvegen, Kråbølsvollan og Elvekantvegen.
 • Bødal vannverk -Vannprøve tas i Bødal for å prøve å få friskmeldt vannkilden før helgen.

Onsdag 9. august

Onsdag 9. august kl 22.45

 • FV255 fra Forset - Bødal bygdahus er nå åpnet.

​Onsdag 9. august kl 20.45

 • FV255 mellom Bjerkhage bru og Bødal er åpnet.
 • Fra Bødal til Olstad skal det skal det inspiseres med geolog i morgen. Plan at de kjører denne strekningen. Videre opp til Espedalen skal inspiseres med helikopter.
 • Elvegata er åpnet (en kjørebane).
 • Forset bru – Fortsatt stengt
 • Øverbygda ved Norshus. Stikkrenne planlagt byttet på fredag.
 • Jordras ved Espedalen: 150 meter sør for Jotunheimen Fisk. Sperret vegbane


Onsdag 9. august kl 15.00

 • Bjerkhagebrua åpnes igjen for trafikk

Onsdag 9. august kl 13.20

 • Kråbølsbaklia - stengt
 • Evenvollvegen - Trenger utbedring ved Sygard Forset + Evenvold. Har manuelt ledet av vannet
 • Fyksegutua - Prestgarden - Stengt ved Raua
 • Tøftumsvegen, Brua - Tøftum Stikkrenner er utbedret. Vegen er kjørbar
 • Auggedalsbaklia Dahl - Stubberud - Vegen er kjørbar
 • Solbergvegen - Stengt - Store skader fra innkjøring Øvstehage og nedover.  
 • Bårdslistugguvegen - Ulvestrand - Bårdslistuen - Utbedring pågår med gravemaskin. Vegen er kjørbar
 • Høslan inkludert "brattbakken" - Øvre del er grøftet/ledet vannet av.
 • Veslesetervegen Austli - Bergheim -Trenger utbedring. Vegen er kjørbar


Onsdag 9. august kl 12.00

Store nedbørsmengder har gjort stor skade spesielt i vestre Gausdal. Det er innbyggere som er isolert, og det er utfordringer med telenettet i deler av området.  Vi jobber med å få full oversikt over situasjonen og kontakt med alle berørte. 

Fylkesveg 255 er fremdeles stengt på flere steder, i tillegg er veger/bruer stengt. Vi jobber med å få oversikt.

Misfarget vann fra Bødal vannverk
Vi har fått melding om misfarget vann fra Bødal vannverk. Alt drikkevann må kokes fram til nytt varsel blir gitt. 

 • Auggedalen er stengt ved Krekke
 • Geolog er på vei i området for å vurdere rasfare.
 • Røde Kors bistår oss inn i området
 • Kontakt med Heimevernet er etablert

Tilreisende bes utsette reisen sin til Gausdal til situasjonen har roet seg.
Vi oppfordrer alle om å holde seg mest mulig i ro.

Onsdag 9. august kl 01.45

 • Elvegate er stengt
 • Fyksevegen er stengt
 • Engjomsvegen er stengt
 • Holsbrua fylkesveg 2442 - Elva har gått over.
 • Myrhaug, segalstad bru er stengt
 • Bakliavegen-svingvold er stengt

Tirsdag 8. august

Tirsdag 8. august kl 23:50

 • Forsetbrua er stengt
 • Bjerhagebrua er stengt
 • Ulsrudvegen - arm til Ulsrud flommer over

Tirsdag 8. august kl 15:20

 • Fylkesveg 255 Vestringsvegen/Espedalsvegen er stengt ved avkjøring til Solbergvegen. Fylkesveg 255 er nå stengt fra avkjøring Solbergvegen til Espedal fjellkirke. Vegen er oversvømmet flere steder på denne strekningen. Noen husstander i Olstad kan bruke vegen Olstad-Skei.Hjemmetjenesten tar særskilt kontakt med sine brukere.
 • Solbergvegen er stengt. Store skader fra innkjøring Øfstehage og nedover. Entreprenør er bestilt og snart i gang med utbedrelser.
 • Hågålykkja, Bødal boligfelt. Flommer over ved stikkrenne.
 • Bårdslistugguvegen-Ulvestrand - Bårdslistuen. Utbedring pågår.
 • Smedlia. Stengt ved Ola Mo.
 • Roesvegen er stengt
 • Børkdalsvegen er stengt
 • Liomsetervegen er stengt

Tirsdag 8. august. 10.30

 • Utenom stenging av fv 255 så har det ikke vært noen større registerte hendelser siste døgnet. Teknisk drift i Gausdal har mannskaper ute for å forebygge skader som følge av store nedbørsmengder.

Se oversikt her over riks- og fylkesveier: https://www.vegvesen.no/trafikk#