De ble ønsket velkommen av ordfører i Gausdal, Anette Musdalslien, Asbjørn Lund, fylkesberedskapssjef hos Statsforvalteren og seksjonssjef veg i Innlandet fylkeskommune Arne Fredheim. I tillegg var det flere representanter fra Innlandet fylkeskommunen, Gausdal kommune, og entreprenør Hafjell Maskin til stedet på befaringen.

Kommunal- og distriktsminister Gjelsvik engasjerte seg med innbyggere som hadde bidratt til skadebegrensning i Svastum-området, og han fikk verdifull innsikt i hva som nå bør prioriteres for å støtte gjenoppbyggingen etter uværet.

Reisen til Øvre Svastum langs fylkesveg 255 ble trygg takket være samarbeidet mellom fylkeskommunen og entreprenør Hafjell Maskin, som sørget for trygg transport for ministeren og de andre i reisefølget.

Besøket inkluderte en stopp ved nærbutikken i Svatsum hvor ministeren snakket med innbyggerne og lytte til deres erfaringer og behov.

Fylkesvegen er fortsatt stengt på flere steder som følge av ødeleggelsene, men arbeidet pågår, og fylkeskommunen håper på en snarlig åpning. Målet er å gjenopprette normal trafikk så raskt som mulig.