Vestringsvegen er for øyeblikket stengt mellom Bødal og Olstad, ca. 500m nord for krysset med Rosvegen. Årsaken til stengningen er flom og jordskred som har ført til utrygge forhold på veistrekningen. Ekstremværet "Hans" har medført ødelagte partier som gjør veien ufremkommelig. Arbeidet med å rydde og sikre veien er i gang, men det vil ta tid før situasjonen er normalisert. Antatt stengt frem til helgen i første omgang, da vi kan få sett på skadeomfanget etter at nedbøren har gitt seg, og vurdere nødvendige tiltak nærmere.

Åpnet veg ved Solbergvegen
FV255 Vestringsvegen, mellom Veslevollbakken og Solbergvegen er nå åpnet for trafikk igjen. Solbergvegen er steng. Det er store skader fra innkjøring Øfstehage og nedover. Entreprenør er å vei for å utbedre.

Vi vil også benytte anledningen til å oppfordre alle til å kjøre forsiktig. Vær oppmerksom på at flommen og jordskredet kan ha påvirket andre deler av veisystemet i området, og det kan være skjulte farer. Vær særlig varsom i områder som er kjent for å være flomutsatte.