Vannstanden er følsom for ytterligere nedbør i nedbørfeltet, varsler NVE. Nedbøren som er ventet til helgen kan bidra til å holde vannstanden på et høyt nivå i en lenger periode. Situasjonen vil fortsatt kunne føre til oversvømmelse, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder.

Gausdal kommune følger situasjonen nøye, og vi oppfordrer våre innbyggere til å holde seg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen.

Oppdaterte farevarsler finner du på varsom.no
 

Hold avstand til vannet

Vi oppfordrer sterkt til å holde avstand til vannet, for egen sikkerhet. Det er fare for at grunnen gir etter i nærheten av vannet, og i tillegg går det per tidspunkt mye urenset kloakk rett ut i Lågen og Mjøsa. Hold derfor avstand til vannet og vannkanten, dette gjelder både mennesker og dyr. Vask dere godt dersom dere kommer i kontakt med vannet. 
 

Vakttelefon

Vi har døgnåpen vakttelefon.
Vakttelefon vann og avløp - bemannet hele døgnet
Tlf. 917 75 692