Det var i 2005 at Den Norske Turistforening (DNT)  innførte navnet "Huldreheimen"  på fjellområdet mellom Valdres og Gausdal. Samme området blir også omtalt som "Jotunheimens forgård" og "Gausdal vestfjell".  Det har vært mange diskusjoner rundt navnevalget, blant annet fordi Huldreheimen oppleves for en del som ganske fremmed.

Flere gleder seg nok over at Langsua blir det offisielle navnet, som også er navnet på nasjonalparken. Statens kartverk vil forestå oppdatering av kartverket og det tar nok en stund før begrepet "Huldreheimen" er helt ute.
 

Foto viser Erik Solheim under åpningen av Langsua Nasjonalpark.