Aapning.png 

Grillhytta er plassert rett utenfor Dagsro (dagsenter demens), og er en del av sansehagen for personer med demens ved Forsettunet. Grillhytta er et resultat av en søknad fra Gausdal kommune til Statsforvalteren om tilskudd. Med god støtte fra Lions som satte opp selve hytta, ble prosjektet realisert.

En prosjektgruppe har planlagt arbeidet mens enda flere har vært delaktige både i forberedelsene og i byggingen av grillhytta: Gunn Iren Dahle, seksjonsleder Forsettunet, Eva Lundemo, sykepleier/fagleder demens, Siri Kleiven, helsefagarbeider/Dagsro, Odd Magnar Johansen, driftsleder eiendom, Steinar Haugen, Anne Nyborg og Marie Christine Knagenhjelm fra demensforeningen og Ole Edgar Sveen som har vært kommunens prosjektleder.

Lions stiller opp

Lions.png 

Lions stilte velvillig opp og sørget for at grillhytta ble satt opp. Fantastisk innsats av John Seielstad, Knut Sæterbø, Kjell Gullaker, Helge Kleiven, Geir Andreassen og Amund Flækken. 

Et tilbud til alle
En grillhytte i forbindelse med sansehagen, vil kunne stimulere til økt uteaktivitet til alle årstider både for denne pasientgruppen og for andre som kan ha nytte av den. «I denne Koronatiden har vi sett at det er et spesielt behov for et «uterom» der pårørende kan møte sine pasienter. Uteaktivitet med et ildsted med mulighet for grilling og kaffekoking, kan bidra til et godt erindringsarbeid, samtidig som det stimulerer til fysisk aktivitet», sier prosjektleder Ole Edgar Sveen fra Gausdal kommune.

 Demensgruppe.png

Hva menes med erindringsarbeid?
Erindringsarbeid, (fagbegrep reminisens)  i demensomsorgen innebærer en aktiv tilretteleggelse og stimulering fra omsorgspersonenes side. Man legger til rette for å vekke minner hos andre, og at de har noen å formidle minnene til. Erindringsarbeid brukes til å støtte mennesker med demens som har lite språk som følge av kognitiv svikt. Det brukes som et hjelpemiddel for å tenke eller snakke om opplevelser eller andre ting som er betydningsfulle for den personen. Her kommer sansehagen og grillhytta inn som viktige arenaer for dette arbeidet. Målet er å gi et tilbud til pårørende som gjør det lettere å besøke sine pasienter, og for å gjøre besøket mer utradisjonelt enn å sitte i et pasientrom eller dagligstue på sykehjemmet.

brukere.png