Søndag 10.09 kl. 15:00 - 18:00:
- Gausdal kommunehus 
- Forset grendehus
- Svatsum arena

Mandag 11.09 kl. 10:00 - 18:00:
- Gausdal kommunehus
- Forset grendehus

Mandag 11.09 kl. 10:00 - 15:00: 
- Svatsum arena

Husk å ta med legitimasjon. 
Godt valg!