Fra Svarttjønnhytta i Follebu gikk den første flyktningeruta fra Gudbrandsdalen til Sverige 5.mai 1940. 15 britiske soldater lå i dekning etter at avdelingen deres ble nedkjempet av tyskerne nord for Lillehammer. Hjelpen ble organisert av Kristian Fougner (1898-1985), Berthe Nordrum (1891,1964) og Ingebjørg Sletten Fosstvedt (1910-1988). De hadde også hjelp fra flere i bygda.
Hans Olav Haugen i Follebu har lagt ned et stort arbeid for å få frem denne historien, og sammen med Harald Eivind Bakke er han initiativtaker til at minnesteinen ble reist.


Avdukingen skjer ved ordfører Hans Høistad, Hans Olav Haugen forteller om bakgrunn for minnesteinen, tale ved oberstløytnant Pål Maugesten Enkel servering ved Gausdal sanitetsforening.

Arrangementet er åpent for alle.