Alle med lovfestet rett til barnehageplass får et tilbud om plass ved 1. opptaket. ( Jmf Barnehageloven § 12a). Tilbudsbrev til de som har fått plass sendes ut på epost 25.02.15. Svarfrist er 8 dager.

De som ikke mottar svar nå vil bli med på 2.opptak og svarbrev her sendes ut 11.03. Først etter dette går det ut eventuelle avslagsbrev.

Er det ledige plasser vil det bli fortløpende opptak.


De som har søkt om plass fra 1. januar 2016 kan forvente svar på søknaden  i oktober.