Det er innført lovfestet rett til barnehageplass.

•    Barn som fyller ett år innen utgangen av august har etter søknad rett på plass fra august.
•    Barn som fyller ett år i september har etter søknad rett til plass fra september. 
•    Barn som fyller ett år i oktober har etter søknad rett til plass fra oktober. 
•    Barn som fyller ett år i november har etter søknad rett til plass fra november. 

Rettigheten gjelder for søkere som har søkt innen fristen for hovedopptaket 1. mars.

Rettigheten er oppfylt når plass i kommunen er tildelt.

Søknadsfrist
1. mars er søknadsfrist for å søke barnehageplass og få søknaden behandlet gjennom hovedopptaket.

For øvrig mottas søknader gjennom hele året.
Søkere uten lovfestet rett til barnehageplass vil komme i betraktning når alle med rett er tilbudt plass.

De som allerede har en søknad registrert, trenger ikke søke på nytt.

Spørsmål rettes til Laila Linn tlf: 478 77 901

E-post: laila.linn@gausdal.kommune.no

 Klikk her for mer informasjon om våre barnehager.