Regjeringen kom i dag med informasjon om endringer i korona-tiltakene etter påske. Det er blant annet besluttet å gjenåpne barnehagene fra 20. april. Småskoletrinnet og SFO gjenåpnes fra 27. april.

Barnehagene og skolene i Gausdal vil fram til åpning arbeide med å finne nødvendige og gode smitteverntiltak, slik at både barn og voksne skal oppleve det trygt å komme tilbake. Alle foreldre og foresatte vil få nærmere informasjon.

Fram til barnehager og skoler gjenåpner vil barn av foreldre hvor begge er i samfunnskritiske jobber få tilbud om et barnehage- og skoletilbud som før påske. Det samme gjelder barn som er i en særlig sårbar situasjon.

Elever fra 5. – 10. trinn vil fortsatt få fjernundervisning.

Andre tiltak:

  • Forbudet mot å overnatte på fritidseiendom oppheves fra 20. april, men rådet om å unngå unødvendige fritidsreiser vil fortsatt gjelde.
  • Forbudet mot kultur- og idretts- og andre arrangementer som ikke ivaretar grunnleggende krav til smittevern vil gjelde frem til 15. juni. Dette kommer til å påvirke 17. mai-feiringen, også i Gausdal. Mer informasjon om dette vil komme etter påske.
  • Det skal lages en bransjestandard for smittevern slik at helsefaglige virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten, som for eksempel psykologer, fysioterapeuter og kiropraktorer, kan holde åpent fra 20. april.
  • En tilsvarende bransjestandard skal lages for andre virksomheter med en-til-en-kontakt, som for eksempel frisører, hudpleie og massasje, slik at de kan holde åpent fra senest 27. april og tidligst når bransjestandarden er klar.