Seterløkka på Fjerdum seter på Skei leies ut fortrinnsvis til beite. Arealet er på ca. 28 dekar.

Interesserte bes henvende seg til Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 26 51 Østre Gausdal innen 15. mai 2015. Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til : driftsanvsarlig Lars Smelien tlf.:  47828239  epost: lars.smelien@gausdal.kommune.no eller enhetsleder Torbjørn Furuhaugen  tlf.: 95277691 epost: torbjorn.furuhaugen@gausdal.kommune.no