Den gamle Bøsbrua var bygd for hestetransport i 1907. Den ble tatt av flommen i 2013. Brua er i dag en viktig del av turstisystemet i Follebu, og fiskere i Gausa bruker den også flittig. Vi er veldig glad for at vi nå får opp igjen ny bru. Den nye brua er ei fagverksbru i stål. Høgda er heva med 70 cm. Evensen & Evensen AS har stått for arbeidet så langt. Prosjekteringa er utført av Norconsult AS, mens sjølve stålarbeidet er utført av Armec AS i Solør.

Fortsatt gjenstår en god del arbeid. Løype Anleggsdrift AS har att å pynte opp att i elva og sikre elvekanten, samt ferdigstille gangvegen ut til brua. Gausdal jeger- og fiskerforening er samarbeidspartner på trearbeidet - det gjenstår å legge dekke i impregnert tre samt rekkverk. Dette skal gjøres på dugnad fra 1. april. Har du lyst til å være med i dugnadsgjengen så meld fra til Håkon Wiegaard i Gausdal jeger- og fiskerforening eller Jon Sylte i Gausdal kommune.

Vi understreker igjen at brua er stengt og skal ikke brukes før trearbeidet er ferdig.